Eakate kodu Villa Alfred pakub pika- ja lühiajalist üldhooldusteenust.

Täpsema info saamiseks võta ühendust sobiva eakate koduga Villa Alfred – Kunda, Kuusiku, Iira.