Kasemäe tn 7- Võidu tn 6  ühenduskoridori ehitamine

Toetuse eesmärk oli rajada Kasemäe tn 7 ja Võidu tn 6 hoonete vahele ühenduskoridor, et saaks hooldusteenuse pakkumiseks kasutusele võtta Võidu tn 6 hoone ning et hooned omavahel ühendada.

Uue hoone avamine ja ühenduskoridori rajamine kahe hoone vahele võimaldas investeeringu tegijal laiendada oluliselt oma tegevust.

Eakate kodu Villa Alfred Kuusiku hooldekodu renoveerimine

Leader- meetme projekt “Eakate kodu Villa Alfred Kuusiku”

Toetuse eesmärk oli renoveerida hoone asukohaga Kuusiku Mõisaallee 1, et rajada hoonesse üldhooldekodu – eakate kodu Villa Alfred Kuusiku.

Hooldekodu rajamiseks olid vajalikud renoveerimistööd ruumide kasutuselevõtuks ja samuti oli vajalik viia hoone vastavusse hooldusteenuse pakkumiseks seatud nõuetega (nt paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, evakuatsioonivalgustused, ventilatsioon jms).

Peale projektis ettenähtud tööde teostamist hakati hoonet sihtotstarbeliselt kasutama. Taotleja kasutas projekti raames piirkonna eripära ja kohalikke ressursse, päästeti hoone edasisest tühjana seismisest ja võimalikust hävinemisest.

Seeläbi andis projekt piirkonnale olulist lisandväärtust, luues piirkonda uuendusliku ja jätkusuutliku ettevõtluse ning uued töökohad.