Eakate kodu Villa Alfred on üldhooldusteenust pakkuv hooldekodu. Ettevõtmine on oma alguse saanud 2009. aastal, omandades läbi mitmete tegutsemisaastate tänaseks mahuka teadmiste- ja kogemuste pagasi. Meil on olemas nägemus olevikuks ja tulevikuks, mis on meie igapäevaseks saatjaks meie töös.

Pakume oma klientidele ööpäevaringset pikaajalist ja lühiajalist hooldust. Meie klientideks on inimesed, kes vajavad toetust ja abi oma igapäevatoimingutes.

Eakate kodu Villa Alfred pakub oma klientidele head ja personaalset hooldusteenust. Meie nägemust iseloomustavad märksõnad on isiklik lähenemine, hoolimine, märkamine, asjatundlikkus ja kodune olustik.