Eakate kodu 

 Villa Alfred

Eakate kodu Villa Alfred on üldhooldusteenust pakkuv hooldekodu. Ettevõtmine on oma alguse saanud 2009. aastal, omandades läbi mitmete tegutsemisaastate tänaseks mahuka teadmiste- ja kogemuste pagasi. Meil on olemas nägemus olevikuks ja tulevikuks, mis on meie igapäevaseks saatjaks meie töös.

Eakate kodu Villa Alfred pakub oma klientidele head ja personaalset hooldusteenust. Meie nägemust iseloomustavad märksõnad on:

Isiklik lähenemine
Hoolimine
Märkamine
Asjatundlikkus
Kodune olustik

Hooldekodud

IIRA

PEETRI

KUNDA

Teenused

Üldhooldusteenus

Invatransport

Koduhooldus

Õendusabi

Meie hoolime!

Lühiajaline
Hooldusteenus

Kontaktid