Villa alfred

Teenused

Üldhooldusteenus

Eakate kodu Villa Alfred pakub ööpäevaringset pika- ja lühiajalist üldhooldusteenust. Meie klientideks on inimesed, kes vajavad toetust ja abi oma igapäevatoimingutes.

Eakate kodu Villa Alfred pakub oma klientidele  personaalset ja kvaliteetset hooldusteenust. Meie nägemust iseloomustavad märksõnad on isiklik lähenemine, hoolimine, märkamine, asjatundlikkus ja kodune olustik.

Täpsema info saamiseks võta ühendust sobiva eakate koduga Villa Alfred - Kunda, Kuusiku, Iira või Peetri.

Invatransport

Pakume lamaja transporditeenust kanderaamiga autos üle Eesti. Aitame ka liikumisraskustega ja erivajadustega inimeste transpordiga. Lisatasu eest võimalik ka saatja teenus. Transport abivajajatele 24/7.

E-R 8:00-20:00 Muul ajal ja 
riiklikud pühad
Rapla siseselt 25 € 50 €
Väljaspool Raplat 1 €/km 1,3 €/km
Ooteaeg 20 €/h 30 €/h
Saatjatasu 10 €/h 20 €/h
Miinimumtasu 25 € 50 €

Kontakt

Villa Alfred Invatransport

+372 5851 6070

 villaalfred.invatransport@gmail.com

Koduhooldus

Meie koduhooldusteenus on suunatud eakate ja abi vajavate inimeste abistamisele. Läbi meie tegevuse on neil, kes soovivad elada võimalikult kaua oma kodus, see võimalus olemas.

Pakume klientidele personaalset hooldusteenust klientide kodus. Meie koduhooldajad tulevad inimese koju ja aitavad vajalikke toimingutega - näiteks pesemine ja muud hügieenitoimingud, toitlustamine, ravimite manustamine, suhtlemine, ruumide korrashoid ja arstil käimine. Meie personal koosneb oma ala spetsialistidest, nad märkavad ja aitavad!

Koostame koostöös lähedastega iga kliendi jaoks hooldusplaani, mille alusel teostame oma tegevused. Anname lähedastele tagasisidet.

Teenust osutame Harju-, Rapla- ja Järvamaal.

Hinnakiri

Teenuse täpse maksumuse aluseks on kliendi abivajaduse hindamine ja kliendi asukoht.  Arvestus on tunnipõhine. Ühekordse teenuse minimaalne kestvus on 2 tundi. Küsi pakkumist!

Kellaaeg Tasu Nädalavahetuse 
ja riigipühade hind
08:00-17:00 16 €/h 20 €/h
17:00-8:00 20 €/h 25 €/h

Õendusabi

Pakume ööpäevaringsel üldhooldusteenusel olevatele isikutele õendusteenust eakate kodus Villa Alfred Kunda.

Lühiajaline hooldusteenus

Pakume päevast ja lühiajalist üldhooldusteenust abivajajatele. Teenus sisaldab majutust, järelvalvet, toitlustust, hooldust ja ühistegevusi.